Guitare

COURS INDIVIDUELS ET SEMI-COLLECTIFS


Mme Christine Colsoulle

HORAIRES 2017-2018

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi
 16h20 à 18h50  16h20 à 20h30  13h40 à 18h50  16h20 à 18h50  15h30 à 18h50  9h30 à 12h

M. Kamal Abdul-Malak

HORAIRES 2017-2018

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi
 16h20 à 20h30
Retour au menu Formation instrumentale