Violon

COURS INDIVIDUELS ET SEMI-COLLECTIFS

Mme Carine Delhez

HORAIRES 2017-2018

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi
 16h20 à 20h30  15h30 à 19h40

Mme Elèna Lavrenov

HORAIRES 2017-2018

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi
 14h20 à 17h50

Mme Juliette Malek Mansour Kadjar

HORAIRES 2017-2018

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi
 17h10 à 18h

Retour au menu Formation instrumentale